LEDinside首页设置首页添加收藏
分类: LED荧光粉 (925) 支架 (1022) 基板 (2384) 透镜 (1791)
      金线/铝线/银线 (479) 硅胶/环氧树脂 (2501) 绝缘胶/导电银胶 (3569) 模条 (24)
      扩晶环 (63) 钢嘴/瓷嘴 (296) 吸嘴 (113) 扩散剂 (116)
      晶片膜/翻晶膜/扩晶膜 (284) 其他 (8245)
经营模式:
注入器Injector 0.00
注入器Injector:在半导体机台设备中扮演着化学气体输出入的角色,因为他长时间都需接触化学气体,故他必须要有耐酸碱耐腐蚀的功能,以免因为他的腐蚀造成机台设备的损伤。工程陶瓷零件的耐..
厦门千茂电子科技有限公司    [厦门市]      
电木吸嘴 电木吸嘴 28.00
深圳市先域光电有限公司    [深圳市]      
钨钢吸嘴 钨钢吸嘴 150.00
深圳市先域光电有限公司    [深圳市]      
吸嘴 吸嘴 0.00
批发销售各种吸嘴价格优惠。期待与你的合作
和德美光电    [深圳市]      
电木吸嘴 电木吸嘴 0.00
钨钢吸嘴:4mil,5mil ,6mil,8mil,10mil等多种规格(长度L=14mm, 17.2mm, 18.5mm等); 电木吸嘴(高温吸嘴):4mil,5mil ,6mil,8mil,10mil,12mil,15 mil,18 mil,20 mil,25 mil,30 mil,35..
和德美光电    [深圳市]      
电木吸嘴 电木吸嘴 0.00
HDM-3175B-14(17)-004(4mil) HDM3175-14(17)-005 006 008 010 014 015 016 018 020
和德美光电    [深圳市]